Workshop 1

Workshops

Den første workshop var en kick-start af projektet. Design facilitatorerne havde før workshoppen udleveret en hjemmeopgave, hvor hver arbejdsgruppe-deltager fra LEO skulle svare på spørgsmål om hvad Insight Driven Innovation er og hvad den indeholder.

Derudover præsenterede Design facilitatorerne 5 kerneudfordringer det er værd at være sig bevidst når man vil operationalisere design thinking i en veletableret R&D organisation. Det blev til en god diskussion og en første samtale om hvad LEO skal være opmærksom på når de vil implementere en ny innovationsmetode.

Skærmbillede 2015-12-01 kl. 16.14.03

IMG_0959 IMG_0971

Workshop 2

Workshops

På WS 2 var fokus på at få skærpet argumentationen for at operationalisere en ny innovationsmetode. Vi arbejdede bla. med spørgsmålene: Hvis Insight Driven Innovation er svaret, hvad er så spørgsmålet? Hvad skal LEO early pipeline væk fra og hen imod? Derudover præsenterede DF forskellige modeller at arbejde med i en forandringsledelses-proces.

Første spæde struktur på den nye innovations-metode blev også præsenteret af Designfacilitatorerne.
  • Skærpet atgumentation

Skærmbillede 2015-12-11 kl. 09.07.43

  • Afklaring af hvor moden organisationen er
    Skærmbillede 2015-12-01 kl. 16.24.23
  • Framework for værktøj til innovationsprocessenSkærmbillede 2015-12-01 kl. 16.25.10

 

OBS

Proces

Pga. organisatoriske ændringer og dermed nye behov fra LEOs side blev det besluttet at opdele vores store arbejdsgruppe i 2 undergrupper.

Den ene undergruppe skulle arbejde med strategisk positionering af den nye innovationsmetode og den anden undergruppe skulle fokusere på at udvikle innovationsmetoden, få den struktureret, beskrevet og visualiseret.

Udvikling af strategisk kommunikation

Proces

Ved flere mindre workshops arbejdede undergruppen med at koble den nye innovationsmetode med aktuelle strategiske retningslinier og LEOs overordnede vision og mission, samt få defineret den nye innovationsmetode i forhold til eksterne pharma trends.

Derudover arbejdede gruppen med udvikling af kommunikations-materiale til konkrete aktuelle møder, hvor innovationsmetoden skulle præsenteres opadtil.

Skærmbillede 2015-12-11 kl. 09.07.54 Skærmbillede 2015-12-11 kl. 09.07.23 Skærmbillede 2015-12-11 kl. 09.07.43

Udvikling af værktøj til innovationsprocesser

Proces

Underguppen udviklede en færdig prototype gennem flere workshops og brugertests. Særligt var der fokus på at få beskrevet de 4 hovedelementer af metoden; hvorfor de var relevante at arbejde med, hvad resultatet af fasen var, samt udvikling af forskellige hjælpe-funktioner der skulle gøre modtageren i stand til at gå konkret til værks. Metoden skulle også designes: struktureres, betitles, visualiseret mv. Under dette fandt der også forskellige brugertests sted, bla en større workshop, hvor forskellige positioner af medarbejdere deltog og gav feedback.

Skærmbillede 2015-12-01 kl. 16.12.01

Workshop 3

Workshops

På denne workshop delte undergrupperne resultatet af deres arbejde med hinanden og Design-facilitatorerne præsenterede deres bud på hvordan LEO skulle fortsætte arbejdet med at operationalisere den nye innovationsmetode, herunder både videreudvikling og implementering af innovationsmetoden, samt strategisk positionering af innovationsmetoden og træning af udvalgte medarbejdere og ledere i at mestre og lede innovationsmetoden.

  • Visuel identitet for Insight Driven Innovation

IDI-model_A3-01